• เรื่องราวของ ยอง ฮิม ฮูส์


  04/07/2017 10:50

  จำนวนครั้งที่เปิดอ่าน : 991

 • image

  PRESENT

  ยอง ฮิม ฮูส์ สร้างผลงานนวัตกรรม ความร่วมมือวิจัย และพัฒนา ผนวกกับภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าจากต้นกำเนิด ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์มาจากธรรมชาติ เติมเต็มชีวิตผู้คนที่ไม่อยากใช้สารเคมี สร้างแรงบันดาลใจ และเคียงข้างผู้คนที่แพ้สารเคมีย้อมผม ให้พวกเขาได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ผู้คนใช้ชีวิตปลอดสาร และดำรงอยู่ด้วยคุณค่า

  ปีคริสต์ศักราช 2012

  ผู้คิดผลิตภัณฑ์ แม่จันทร์สม บุญทาวงศ์ษา จากเดิมที่ไม่เคยมีความเชื่อเรื่องสมุนไพร ได้ประสบอุบัติเหตุโดนน้ำมันลุกท่วมศีรษะและใบหน้า คุณตาจึงตัดสินใจรักษาด้วยหัวว่าน 108 เป็นหลัก และเพียงแค่ 2 สัปดาห์ แผลของแม่จันทร์สมก็หายเป็นปกติ เส้นผมของเธองอกขึ้นมา ขณะที่ปริมาณผมหงอกกลับลดลงจากเดิมเมื่อครั้งยังไม่เกิดอุบัติเหตุ ทั้งยังไม่มีผมหงอกเพิ่มขึ้น จึงได้หันมาสนใจในเรื่องสมุนไพร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และตัดสินใจศึกษาเรื่องว่าน 108 อย่างจริงจัง สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในนาม "วิสาหกิจชุมชนกลุ่มของดีเมืองฝาง" และ "กลุ่มเฮือนสมุนไพร

  ปีคริสต์ศักราช 2012 ในครึ่งปีหลัง วันที่ 23 มีนาคม

  ได้มีการประชุมเพื่อก่อตั้งบริษัท บีทีเฮอเบิล จำกัด ขึ้นโดยมีวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่เป็นผู้นำนวัตกรรมการแปรรูปสมุนไพรเกษตรอินทรีย์จากภูมิปัญญาไทยสู่สินค้าคุณภาพระดับสากล ภายใต้ค่านิยมหลักขององค์กรที่ว่า "มีความสุขสนุกกับงาน ชีวิตปลอดสารคืองาน บีที เฮอเบิล"

  ปีคริสต์ศักราช 1929

  พ่อหนานสุวรรณ บุญทาวงศ์ษา ผู้เชื่อมั่นในเรื่องสมุนไพรในการรักษา สืบทอดความรู้ความชำนาญตามตำรับสมุนไพรล้านนา มุ่งมั่นยืดหยัดเพื่อช่วยเหลือผู้คนด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาท้องถิ่น จากความเชี่ยวชาญการเลือกคัดสรรสมุนไพรชั้นดี เริ่มตั้งแต่การปลูกอนุรักษ์พันธุ์ การดูแล เก็บเกี่ยว มาจนถึงกระบวนการผลิตที่สืบทอดกันมา ทำให้สมุนไพรสูตรต้นตำรับของพ่อหนานสุวรรณ บุญทาวงศ์ษา เป็นที่นิยมและได้รับความมั่นใจในคุณภาพในท้องถิ่น

  ต้นกำเนิดใน ปีคริสต์ศักราช 1887

  บรรพบุรุษผู้ปกครองเมืองฝาง ผู้มีความรู้ความชำนาญตามตำรับสมุนไพรล้านนา ตระกูลบุญทาวงศ์ษา ซึ่งเป็นตระกูลหมอยาและเคยเป็นผู้ที่ถวายโอสถแด่รัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งเสด็จประพาสภาคเหนือ ศึกษาตำรับสมุนไพรมาช้านาน เพื่อดูแลรักษาครอบครัวท้องถิ่นที่อยู่ในการปกครอง ด้วยพลังธรรมชาติอย่างแท้จริง
0